سه شنبه, 12/06/1398 - 11:57 sistan-admincb
برگزاری اردوی راهیان نور دریایی ویژه خواهران-1398

برگزاری اردوی راهیان نور دریایی ویژه خواهران فرهنگی بسیجی استان سیستان وبلوچستان-دراستان هرمزگان برگزارگردید.

برگزاری اردوی راهیان نور دریایی ویژه خواهران فرهنگی بسیجی استان سیستان وبلوچستان-دراستان هرمزگان برگزارگردید.

در این اردو تعداد45 نفر از خواهران فرهنگی بسیجی از ادارات آموزش و پرورش شهرستان های سطح استان سیستان وبلوچستان به مدت 5 روز  شرکت داشتند.

برچسب
مطالب مرتبط