چهارشنبه, 09/13/1398 - 13:13 sistan-admincb

طرح اعتلا بسیج فرهنگیان (معلم آینده ساز)از مرحله سوم شهرستانی با حضور تعداد300نفر از مدیران ومعاونبن پرورشی مدارس هدف طرح, در سالن آمفی تئاتر اداره بنادرو کشتیرانی با مشارکت شهرستان های همجوار برگزار گردید.

طرح اعتلا بسیج فرهنگیان (معلم آینده ساز)از مرحله سوم شهرستانی با حضور تعداد300نفر از مدیران ومعاونین پرورشی مدارس هدف طرح, در سالن آمفی تئاتر اداره بنادرو کشتیرانی با مشارکت شهرستان های همجوار به صورت یک روزه در راستای توانمند سازی مدیران ومعاونین پرورشی مدارس مورد هدف و شناسایی شده پیرامون مباحثی همچون تبین و تشریح طرح اعتلاء - آسیب های فضای مجازی و اجتماعی در مدارس- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی- سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وجریانات فرهنگی بر مبنای20ساعت ضمن خدمت برگزار گردید
طرح اعتلا بسیج فرهنگیان (معلم آینده ساز)از مرحله سوم شهرستانی با حضور تعداد300نفر از مدیران ومعاونبن  پرورشی مدارس هدف طرح, در سالن آمفی تئاتر اداره بنادرو کشتیرانی با مشارکت شهرستان های همجوار برگزار گردید.

برچسب
مطالب مرتبط