بازدیدهای علمی نخبگان قشر بسیج فرهنگیان استان سیستان وبلوچستان

بازدیهای علمی نخبگان قشر بسیج فرهنگیان استان سیستان وبلوچستان

کارگاه بزرگ آموزشی وهابیت شناسی،ویژه فرهنگیان ناحیه 1 زاهدان

به همت کانون بسیج فرهنگیان ناحیه 1 زاهدان کارگاه بزرگ وهابیت شناسی پنجشنبه 21 دی ماه 1396 در محل حسینیه عاشقان ثارالله این شهرستان برگزار گردید.