فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: تنها راه سعادت و توفیق ما، حرکت در مسیر انقلاب است و یکی از این مسیرها طرح اعتلای بسیج است.
معاون فرهنگی سازمان بسیج فرهنگیان کشور:
معاون فرهنگی سازمان بسیج فرهنگیان کشور گفت: هدف کلی ما اعتلای و توانمندسازی مدیران برای تشکیل شبکه انقلابی، مومن و متعهد است.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان:
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: مهم ترین محوری که امروزه در کشور ما مطرح است تزریق روحیه امید در جامعه است و اصلی ترین مسئله در بالا رفتن امید اعتمادسازی است.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سیستان و بلوچستان:
آیین افتتاحیه دوره توانمندسازی مدیران و شورای کانون های بسیج فرهنگیان استان سیستان برگزار شد.
1
2
3
4

مقالات

اخبار

جانشین فرمانده سپاه سلمان در امور اقشار بسیج گفت: بسیج فرهنگیان یک قشر مرجع است و فرزندان بیش از والدین تحت تاثیر معلمین هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: مهم ترین محوری که امروزه در کشور ما مطرح است تزریق روحیه امید در جامعه است و اصلی ترین مسئله در بالا رفتن امید اعتمادسازی است.
آیین افتتاحیه دوره توانمندسازی مدیران و شورای کانون های بسیج فرهنگیان استان سیستان برگزار شد.
مدیر سازمان بسیج فرهنگیان و مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
جلسه کمیته هماهنگی طرح اعتلای بسیج فرهنگیان استان سیستان وبلوچستان با حضور مدیر سازمان بسیج فرهنگیان استان برگزار شد.