فایل دوره توانمند سازی مشهد
فایل دوره توانمند سازی مشهد
سازمان بسیج فرهنگیان سیستان و بلوچستان در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس بیانیه ای را صادر کرد.
مدیر جدید سازمان بسیج فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان همزمان با آغاز به کار خود در این سمت پیامی را صادر کرد.
مدیر سابق سازمان بسیج فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان همزمان با پایان کار خود در این سمت پیامی را صادر کرد.
1
2
3
4

مقالات

مدیر سابق سازمان بسیج فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان همزمان با پایان کار خود در این سمت پیامی را صادر کرد.
مراسم تکریم و معارفه مسئولین سابق و جدید سازمان بسیج فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان صبح امروز در اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
سازمان بسیج فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان به مناسبت فرارسیدن سالروز 3 خرداد و آزادسازی خرمشهر بیانیه ای را صادر کرد.